Nerez STAGE PLAN (z pohledu zvukare)

Hrana podia

 

ZVUKAR

 

Kontakt: Zdenek Vrestal 602 352 249

Vokalni mikrofony nejlepe Shure Beta 58A. Mikrofony k perkusim kondenzatorove, do cajonu mikrofon bezne pouzivany k temto ucelum. Kapela prijede 2,5 hodiny pred planovanym zacatkem koncertu, 30 minut stavba, zvukova zkouska 2 hodiny pred zacatkem koncertu v delce cca 30 – 60 minut, otevreni salu 1 hodinu pred zacatkem koncertu. V pripade festivalu probiha soubezne stavba i zvukova zkouska (minimalne 15 minut!!!)